Dokumenty po obronie

Szanowni Studenci i Absolwenci Wydziału Mechanicznego,

w celu odebrania kompletu dokumentów po obronie (dyplom, dwa odpisy dyplomu, suplement do dyplomu oraz dwa odpisy suplementu do dyplomu), prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikiem dziekanatu. Odbiór dokumentów w budynku Centrum Technologii Informatycznych i Lingwistyki Technicznej (CEN-TECH), ul. Nadbystrzycka 38B.

Odbiór kompletu dokumentów przez inną osobę możliwy jest wyłącznie po okazaniu notarialnego upoważnienia.

 

Informacje odnośnie odpisów dyplomów i suplementów w języku angielskim oraz wystawienia duplikatów reguluje Zarządzenie Nr R-63/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 lipca 2021 r.