Władze i Rada Wydziału

 

DZIEKAN
Prof. dr hab. inż. Zbigniew PATER

Tel.: +48 81 538 41 94
Fax: + 48 81 538 42 33
E-mail: wm.dziekan@pollub.pl

 

PRODZIEKAN DS. NAUKI
Dr hab. inż. Piotr BUDZYŃSKI, prof. PL

Tel.: +48 81 538 42 52
E-mail: p.budzynski@pollub.pl

  

PRODZIEKAN DS. OGÓLNYCH I PROMOCJI
Dr hab. inż. Anna RUDAWSKA, prof. PL

Tel.: +48 81 538 42 32
E-mail: a.rudawska@pollub.pl
    

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA
Dr hab. inż. HUBERT DĘBSKI, prof. PL           

Tel.: +48 81 538 42 01
E-mail: h.debski@pollub.pl

 

              

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
Dr inż. Tomasz JACHOWICZ                                                 

Tel.: +48 81 538 42 36
E-mail: t.jachowicz@pollub.pl

 


Rada Wydziału

DZIEKAN I PRODZIEKANI

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater - dziekan, przewodniczący Rady Wydziału
dr hab. inż. Piotr Budzyński, prof. nadzw. - prodziekan
dr hab. inż. Anna Rudawska, prof. nadzw. - prodziekan
dr hab. inż. Hubert Dębski, prof. nadzw. - prodziekan
dr inż. Tomasz Jachowicz - prodziekan

NAUCZYCIELE AKADEMICCY POSIADAJACY TYTUŁ LUB STOPIEN NAUKOWY DOKTORA HABILITOWANEGO

prof. dr hab. inż. Miron Czerniec
prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski
prof. dr hab. inż. Andrzej Gontarz
prof. dr hab. Tadeusz Hejwowski
prof. dr hab. inż. Józef Jonak
prof. dr hab. inż. Henryk Komsta
prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski
prof. dr hab. Grzegorz Litak
prof. dr hab. inż. Marek Opielak
prof. dr hab. inż. Janusz Sikora
prof. dr hab. Barbara Surowska
prof. dr hab. inż. Antoni Świć
prof. dr hab. inż. Piotr Tarkowski
prof. dr hab. inż. Jerzy Warmiński
prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker
dr hab. inż. Jarosław Bartnicki, prof. nadzw.
dr hab. inż. Jacek Czarnigowski, prof. nadzw.
dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. nadzw.
dr hab. inż. Jacek Hunicz, prof. nadzw.
dr hab. inż. Marian Janczarek, prof. nadzw.
dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. nadzw.
dr hab. inż. Grzegorz Koszałka, prof. nadzw.
dr hab. inż. Rafał Longwic, prof. nadzw.
dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz, prof. nadzw.
dr hab. inż. Jarosław Pytka, prof. nadzw.
dr hab. inż. Rafał Rusinek, prof. nadzw.
dr hab. inż. Emil Sasimowski, prof. nadzw.
dr hab. inż Andrzej Teter, prof. nadzw.
dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, prof. nadzw.
dr hab. inż. Andrzej Zniszczyński, prof. nadzw.
dr hab. inż. Marek Borowiec
dr hab. inż. Jakub Gajewski
dr hab. inż. Tomasz Garbacz
dr hab. inż. Krzysztof Kęcik
dr hab. Andrzej Rysak
dr hab. inż. Sylwester Samborski
dr hab. inż. Grzegorz Samołyk
dr hab. inż. Arkadiusz Syta
dr hab. inż. Janusz Tomczak
dr hab. inż. Mariusz Walczak
 

PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

dr Marek Błaszczak
dr inż. Leszek Gardyński
dr inż. Leszek Krzywonos
dr inż. Grzegorz Ponieważ
dr Magdalena Sobczak-Kneć
dr inż. Jakub Szabelski
dr inż. Aneta Tor-Świątek
dr Katarzyna Trąbka-Więcław
dr Paweł Zaprawa
 

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDACYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

mgr inż. Daniel Gąska
mgr Diana Karwowska
mgr Aneta Koczan-Jucha
mgr inż. Zdzisław Kamiński


PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW

mgr inż. Karolina Głogowska
 

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW

inż. Marcin Kulpa
inż. Wojciech Kulpa
inż. Mateusz Łukiewicz
inż. Damian Majewski
Inż. Izabela Szypulska
Magdalena Bąk
Szymon Czerski
Izabela Korzec
Dawid Kowalski
Tomasz Pieńkosz
Agata Seroczyńska
Łukasz Twardzik
Kamil Walicki
 


PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

dr inż. Małgorzata Ciosmak - NSZZ "Solidarność"
dr inż. Mieczysław Dziubiński - Zarząd NS ZNP