Aktualności

24 października 2018

Konkurs na stanowisko pracownika naukowego w ramach projektu NCBR Lider VIII

  Konkurs na stanowisko pracownika naukowego w ramach projektu NCBR Lider VIII   Streszczenie projektu Lider 

19 października 2018

Informacja dla doktorantów którzy złożyli wnioski stypendialne

  Ogłoszenie  Doktoranci, którzy złożyli wnioski stypendialne na starych drukach, proszeni są o niezwłoczne dostarczenie do kierownika Dziekanatu wydrukowanych i podpisanych oświadczeo RODO dostępnych w nowych formularzach wniosków:  strony 3 i 4 w załączniku 2 do zarządzeo R-44/2018 i R-45/2018  lub strony 4 i 5 w załączniku 2 do zarządzenia...

10 października 2018

Spotkanie prodziekana ze studentami I roku st. niestac. I i II

  UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I I II STOPNIA   W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA O GODZ. 15.00 W SALI  A II NA WYDZIALE MECHANICZNYM ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE STUDENTÓW I ROKU  Z PRODZIEKANEM DS. STUDENCKICH 

10 października 2018

Godziny dziekańskie na WM

  W dniu 11 października (czwartek) 2018 r. - od g. 8.00 do godz. 10.00. obowiązują godziny dziekańskie. 

4 października 2018

Zajęcia z profesorami wizytującymi dla studentów z Ukrainy

      Studenci z Ukrainy (I r. wszystkie kierunki)    Obowiązkowe zajęcia z prof. wizytującymi         PAŹDZIERNIK:      12.X.2018 - g.16.15-20.00     Wprowadzenie do matematyki (dr Y. Tadeyev) M420    13.X.2018 - g.8.15-15.45       Wprowadzenie do...

4 października 2018

Odbyła się Inauguracja roku akademickiego 2018/19

                                                                                           ...

27 września 2018

Informacja dla studentów I roku

  Dzień 1 października 2018 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.       Godz. 10.00 - Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 z udziałem Władz Uczelni - Aula I im. Rektora Stanisława Podkowy Wydział Mechaniczny (parter)       Studenci wytypowani do uroczystej immatrykulacji (którzy otrzymali informację z...