Studia doktoranckie

19 września 2013

Wyniki rekrutacji

        Wyniki rekrutacji 

17 września 2013

Plan zajęć w semestrze zimowym 2013/14

                                                           Plan zajęć 

9 września 2013

Katedra Mechaniki Stosowanej zaprasza do podjęcia studiów doktoranckich.

       Katedra Mechaniki Stosowanej Politechniki Lubelskiej zaprasza osoby chętne   do podjęcia studiów doktoranckich.   Oferujemy ciekawą tematykę badawczą oraz wyjazdy zagraniczne na konferencje   naukowe w ramach prowadzonych przez nas projektów badawczych.       Proponowane zagadnienia...

27 czerwca 2013

Rekrutacja na studia doktoranckie

  Rekrutacja na studia doktoranckie w dyscyplinie budowa   i eksploatacja maszyn w roku akademickim 2013/2014       Termin składania dokumentów na studia doktoranckie upływa 11 września 2013 r.    Dokumenty należy składać na Wydziale Mechanicznym pok.113, tel. 81 5384282, e-mail:    Zasady...

19 czerwca 2013

Konferencja naukowa dla doktorantów

  Samorząd Doktorantów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza informuje o organizowaniu I PODKARPACKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ DOKTORANTÓW. Konferencja ta odbędzie się w Rzeszowie w dniach 6 - 7 września 2013 roku. Szczegółowe informacje znajdują się w dołączonych pismach.      I Podkarpacka Konferencja Naukowa...

26 lutego 2013

Nowy program studiów doktoranckich

     Nowy program studiów doktoranckich 

Administracja Studiów Doktoranckich

  Obsługę administracyjną Studiów Doktoranckich prowadzi pani mgr inż Jolanta Ryczek (dziekanat).         kierownik dziekanatu:  mgr inż. Jolanta Ryczek        tel.: (81) 538 42 82       


Więcej o "Administracja Studiów Doktoranckich"

Zmiany wynikające z nowej ustawy - sprawozdania semestralne, zniżki

  Zmiany wynikające z nowej ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym":     Wszyscy doktoranci składają semestralne sprawozdania z postępów naukowych do opiekunów naukowych/promotorów.    Od 01.10.2007 doktorantom przysługuje zniżka w komunikacji miejskiej(szczegóły na stronie http://www.mpk.lublin.pl)  

Przepisy dotyczące przyznawania stypendiów ministra

  Nowe przepisy dotyczące przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia 


Więcej o "Przepisy dotyczące przyznawania..."

Regulamin

  Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Lubelskiej