Studia doktoranckie

15 września 2015

Wyniki rekrutacji na studia doktoranckie

     Wyniki rekrutacji na studia doktoranckie 

30 czerwca 2015

Rekrutacja na studia doktoranckie

    Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej ogłasza przyjęcia na trzyletnie stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.       Uchwała nr 18/2015/IV w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku                    akademickim...

15 września 2014

Wyniki rekrutacji na studia doktoranckie

     Wyniki rekrutacji     

24 czerwca 2014

Rekrutacja na studia doktoranckie

  Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej ogłasza przyjęcia na trzyletnie stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.      Uchwała nr 20/2014/IV w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku                    akademickim 2014/2015...

27 lutego 2014

Stypendia dla doktorantów

  Samorząd Województwa Lubelskiego rozpoczął realizację projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.  Celem projektu jest stworzenie...

21 lutego 2014

Plan zajęć w semestrze letnik 2013/14

     Rozkład zajęć 

17 października 2013

Tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich

     Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego      Wykaz dokumentów osoby ubiegającej się o wszczęcie przewodu doktorskiego 

19 września 2013

Wyniki rekrutacji

        Wyniki rekrutacji 

17 września 2013

Plan zajęć w semestrze zimowym 2013/14

                                                           Plan zajęć 

9 września 2013

Katedra Mechaniki Stosowanej zaprasza do podjęcia studiów doktoranckich.

       Katedra Mechaniki Stosowanej Politechniki Lubelskiej zaprasza osoby chętne   do podjęcia studiów doktoranckich.   Oferujemy ciekawą tematykę badawczą oraz wyjazdy zagraniczne na konferencje   naukowe w ramach prowadzonych przez nas projektów badawczych.       Proponowane zagadnienia...