Studenci

22 września 2014

Inauguracja dla studentów I roku studiów niest. I stopnia

    DZIEKAN     I RADA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO     POLITECHNIKI LUBELSKIEJ    mają zaszczyt zaprosić    STUDENTÓW I ROKU     STUDIÓW NIESTACJONARNYCH    I STOPNIA    na    WYDZIAŁOWĄ INAUGURACJĘ     ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015        ...

22 września 2014

Wydziałowa Inauguracja 2014/15

    DZIEKAN     I RADA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO     POLITECHNIKI LUBELSKIEJ    mają zaszczyt zaprosić na    WYDZIAŁOWĄ INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015    która odbędzie się 1 października 2014 o godz. 1000    w auli im. Rektora Stanisława Podkowy    w budynku Wydziału...

28 kwietnia 2014

Godziny rektorskie - "Juwenalia"

  Szanowni Państwo,  w związku z organizacją  Dni Kultury Studenckiej "Juwenalia Feliniada Kulturalia 2014",  na prośbę Samorządu Studentów Politechniki lubelskiej, ustanawiam godziny rektorskie w dniach:  - 5 maja od godziny 16.00,  - 6 maja od godziny 14.00,  - 7 maja od godziny 16.00,  - 8 maja od godziny 12.00,  - 9 maja...

26 marca 2014

Zasady rekrutacji na ERASMUS

                   WARUNKI POCZĄTKOWE JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ KANDYDAT / KANDYDATKA na WYJAZD     w RAMACH PROGRAMU ERASMUS+                             Studenci I° studiów mają mieć w pełni ukończony min. drugi semestr...

3 marca 2014

Targi Techniki Motoryzacyjnej TTM

  TTM odbędą się w dniach 27-30 marca 2014 roku  na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Spotkanie to organizowane z myślą o profesjonalistach związanych z branżą motoryzacyjną stanowi jedną z najważniejszych imprez tego typu w polsce.      Targi Techniki Motoryzacyjnej 

22 października 2013

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów I roku st. stac. i niestac.

  Szkolenie biblioteczne dla WM w roku akademickim 2013/14 według harmonogramu           L.p        Data        Wydział/Grupa        Godziny        Prowadzący            1. ...

6 czerwca 2013

Uchwały RWM dot. pkt. ECTS, wznowienia studiów, opłat

      Uchwała RWM w sprawie dopuszczalnego deficytu punktów ECTS uprawniającego do warunkowej rejestracji na kolejne semestry w roku akademickim 2013/2014          Uchwała RWM w sprawie warunków oraz opłat za wznowienie studiów po skreśleniu z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w terminie dopuszczalnym...

18 kwietnia 2013

Letnie Praktyki Badawcze

  Letnie Praktyki Badawcze, bedziesz pracować:   - w energicznym i interdyscyplinarnym zespole   - przy wsparciu opiekuna merytorycznego   - we współpracy z wiodącymi firmami      PRAKTYKI 

28 stycznia 2013

Konkurs na stronę graficzną dokumentów Wydziału Mechanicznego

  Dziekan Wydziału Mechanicznego  ogłasza konkurs:   na stronę graficzną dokumentów Wydziału Mechanicznego,    korespondujacą  z kierunkami kształcenia i/lub działalnością naukowo-badawczą  prowadzoną na Wydziale Mechanicznym oraz  podkreślającą specyfikę Wydziału Mechanicznego.  Konkurs adresowany jest do...

28 stycznia 2013

Konkurs dla członków Kół Naukowych

  Dziekan Wydziału Mechanicznego  ogłasza I edycję konkursu:     „Koło Naukowe – etap w kształceniu inżyniera”     Konkurs adresowany jest do członków Kół Naukowych  Wydziału Mechanicznego,  którzy w roku akademickim 2012/2013  prowadzą wszelkiego rodzaju prace konstrukcyjne, ...