Spotkanie studentów z Prezesem Zarządu firmy Business Masters Sp. z o.o.

W dniu 17 grudnia 2021 roku odbyło się spotkanie studentów IV roku kierunku Robotyzacja Procesów Wytwórczych z założycielem i Prezesem Zarządu przedsiębiorstwa Business Masters sp. z o.o. (www.businessmasters.pl) – Panem Grzegorzem Gruzą. W trakcie spotkania studenci mieli możliwość praktycznego zapoznania się z wyzwaniami i zagrożeniami związanymi z prowadzeniem własnego biznesu.

 

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach zajęć z przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” a jego organizatorem był dr hab. inż. Arkadiusz Gola.