Nowy podręcznik do przedmiotu „Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych”

W ostatnich dniach na rynku wydawniczym ukazał się podręcznik do przedmiotu „Automatyzacja i robotyzacja procesów wytwórczych”. Podręcznik został wydany przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne a jednym z jego współautorów jest pracownik Katedry Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji – Pan dr inż. Jacek Domińczuk. 

Zapraszamy do lektury!