Wycieczka do przedsiębiorstwa PAKDREW

W dniu 10 grudnia 2021 r. studenci IV roku kierunku Robotyzacja procesów wytwórczych odbyli wycieczkę do przedsiębiorstwa PAKDREW zajmującego się produkcją komponentów do produkcji mebli. Wycieczka została zrealizowana w ramach zajęć z „Organizacji procesów produkcyjnych”.

Jej organizatorem i opiekunem grupy był dr hab. inż. Arkadiusz Gola, prof. PL.