Konkurs na najlepszą pracę dyplomową obronioną na kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Zarządzanie

Uprzejmie informujemy, iż wzorem lat ubiegłych Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją ogłosiło konkurs na najlepszą pracę dyplomową obronioną na kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Zarządzanie w roku akademickim 2020/2021.

 

Aby przystąpić do konkursu należy złożyć:

  • Pracę dyplomową w wersji papierowej i elektronicznej (praca jest zwracana po zakończeniu procedury konkursowej),
  • Syntetyczne dane o autorze (druk do pobrania),
  • Zaświadczenie z uczelni o obronieniu pracy w danym roku akademickim,
  • Pismo promotora rekomendujące daną pracę dyplomową na konkurs.

Główna nagroda w konkursie wynosi 500,00 zł. Komisja konkursowa ma również możliwość przyznania trzech wyróżnień.

Prace na konkurs należy składać do dnia 10 listopada 2021 w Sekretariacie Katedry Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji Politechniki Lubelskiej (Budynek Wydziału Mechanicznego, VII piętro, pokój 713).

Regulamin konkursu możecie Państwo znaleźć na stronie Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją: http://www.ptzp.org.pl

Bardzo prosimy o poinformowanie potencjalnie zainteresowanych osób oraz ewentualne zgłaszanie prac dyplomowych.