14 października 2021

Mechanika i budowa maszyn 1 rok studia niestacjonarne

Szanowni studenci I roku kierunku Mechanika i budowa maszyn studia niestacjonarne,

podczas pierwszego dnia zajęć (piątek 15.10) należy dokonać wyboru jednego przedmiotu obieralnego spośród trzech: Innowacje techniczne, Historia lotnictwa i Historia techniki.

Przedmiot ten będzie realizowany przez platformę Teams w piątki w godz. 16:20-17:55 przez cały semestr.

W związku z tym, poniżej linki do zapisów. Wybieracie Państwo jeden przedmiot. Obowiązują limity 15 osób w grupie.

 

Innowacje techniczne – wykład, dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. Uczelni

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aqJrV-iBBUAyV4g7YnapwJ19ptr67GNBRnoi6o0TbfXg1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=e4ed2937-292a-412f-a3c4-32213645fb27&tenantId=dbb41d7a-0043-4ee2-9843-6e4ff66cc9c8

 

Historia lotnictwa – wykład, dr hab. inż. Jarosław Latalski, prof. Uczelni

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3anQKtgl7SApiZpEYNLHmeaU1FyXoEyCIMag8QlZJH5r01%40thread.tacv2/1634047770592?context=%7b%22Tid%22%3a%22dbb41d7a-0043-4ee2-9843-6e4ff66cc9c8%22%2c%22Oid%22%3a%22e250958c-3608-4c01-a494-6cd947acee5b%22%7d

 

Historia techniki – wykład, dr hab. inż. Jarosław Bartnicki, profesor Uczelni

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3asI_I47kZxmdGuOUk7d65cuLmxvxg9gyTizXo1jrZIc81%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=26bcf7f9-8c72-473f-82f8-f096ba4b5704&tenantId=dbb41d7a-0043-4ee2-9843-6e4ff66cc9c8