1 października 2021

VII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych na ZUT

Zapraszamy na VII Ogólnopolską Sesję Studenckich Kół Naukowych online

Działasz w Kole Naukowym, prowadzisz badania, przygotowujesz pierwsze 
publikacje naukowe lub dopiero zaczynasz swoją przygodę naukową?

*Weź udział w Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych!***

Sesja to możliwość:

 * prezentacji wyników badań prowadzonych w Studenckich Kołach Naukowych;
 * zdobycia kompetencji z zakresu wystąpień publicznych;
 * wymiany poglądów i doświadczeń;
 * poznania ludzi z podobnymi zainteresowaniami z innych uczelni.

  Tegoroczna Sesja odbędzie się w dniach 9-11 grudnia 2021 roku i będzie:

 * w pełni on-line (z wykorzystaniem Zoom, MS Teams),
 * *całkowicie bezpłatna dla wszystkich uczestników*
 * *uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne online oraz gadżety*(w
  liczbie nie mniejszej niż dla 300 osób),
 * autorzy najlepiej ocenionych prac otrzymają*dodatkowo atrakcyjne
  nagrody*.

Rejestracja i przesyłanie streszczeń do 31.10.2021 roku,

Szczegóły dotyczące Sesji dostępne są na *stronie ZUT 
<https://www.zut.edu.pl/sesja-studenckich-kol-naukowych.html>**Zarejestruj się na Sesję do 31.10.2021 roku poprzez 
*https://app.becas-santander.com/pl/program/vii_osskn 
<https://app.becas-santander.com/pl/program/vii_osskn>

Sprawdź co o Sesji mówią zeszłoroczni laureaci – *film* 
<https://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/kola/Sesja_2021/Filmik.mp4>