23 września 2021

XVIII Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki

Wystąpienia członków SKN RiZI Wystąpienia członków SKN RiZI

W dniach 13–15 września 2021 r. roku w Mielnie odbyła się kolejna Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Wzorem lat ubiegłych reprezentanci SKN „Robotyzacji i Zastosowań Informatyki” wzięli udział w tym wyjątkowym spotkaniu poświęconym teoretycznym i praktycznym aspektom zastosowań informatyki, które było doskonałym miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń.

Członkowie Koła wygłosili referaty poświęcone następującej tematyce:

  • student Wiktor Stanek referat pt. „Środowisko ROS jako platforma prototypowania algorytmów pracy robotów i systemów zrobotyzowanych”,
  • student Daniel Szczypiór referat pt. „Programowanie off-line jako skuteczne narzędzie w projektowaniu i testowaniu zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych”.

Warto nadmienić, że przedstawione prace realizowane są przez studentów kierunku Robotyzacja Procesów Wytwórczych. 

Opiekę nad studentami sprawowali: dr hab. inż. Arkadiusz Gola, prof. uczelni oraz dr inż. Łukasz Sobaszek.