30 marca 2021

Godziny dziekańskie - 9 kwietnia

W dniu 9 kwietnia 2021 roku (piątek) na prośbę Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej ustanowiono godziny dziekańskie od 8:00 do 20:00 dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.