30 marca 2021

Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji

Szanowni studenci,

informujemy, że w związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemicznego w kraju, zgodnie z poniższym zapisem, nie trzeba osobiśnie przedłużać legitymacji studenckich.

Zgodnie z Art. 51b. ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) w przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.