19 marca 2021

Odbiór dyplomu ukończenia studiów

Szanowni Państwo,

informujemy, że odbiór dyplomu ukończenia studiów wyższych możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem dziekanatu i umówieniu się na konkretny dzień.

Kontakt do pracowników dziekanatu dostępny jest tutaj

Od dnia 01 lutego 2021 r. wydawane są absolwentom dyplomy według nowych wzorów, określonych w załącznikach do Uchwały Nr 44/2020/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dn. 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Lubelskiej.

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, dyplom ukończenia studiów wyższych stał się dokumentem kategorii drugiej. Oznacza to, że możliwy jest jedynie osobisty odbiór dyplomu lub odbiór przez osobę upoważnioną wyłącznie poprzez upoważnienie notarialne. Nie ma możliwości wysyłki dyplomu pocztą, kurierem itd.