15 marca 2021

Dodatkowe zajęcia fakultatywne dla studentów i doktorantów WM

Szanowni Studenci i Doktoranci WM,

w imieniu Prodziekana ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej WM, dr hab. inż. Sylwestra Samborskiego, prof. Uczelni zapraszamy do udziału w zajęciach fakultatywnych z profesorami wizytującycmi. Szczegółowy wykaz zajęć dostępny jest w zakładce Plany zajęć. Uzyskanie zaliczenia przedmiotu będzie odnotowane w suplemencie do dyplomu. W zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy studenci WM, nie tylko grupy przypisane do poszczególnych profesorów (stacjonarni i niestacjonarni).