26 lutego 2021

Zwolnienie z części opłat za punkty kredytowe w s. letnim 2020/21

Szanowni Studenci,

podania o zwolnienie z części opłat za punkty kredytowe (ECTS) z semestrów letnich należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 26 marca 2021 r. na adres mailowy wm.samorzad@pollub.pl

Wzory podań dostępne tutaj

Opłata za 1 punkt ECTS wynosi 120 zł (zgodnie z Zarządzeniem Nr-17/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 lutego 2020 r.).

Podania należy wypełniać zgodnie z instrukcją zawartą w treści. Do każdego z podań należy dołączyć załącznik, tzn. dokumenty świadczące o trudnej sytuacji materialnej w rodzinie studenta. Błędnie wypełnione podania bez dołączonych dokumentów nie będą przyjmowane. Podania wysłane po 26 marca 2021 r. NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.