29 września 2020

UWAGA WYKŁADOWCY

Decyzją prodziekana ds. studenckich Wydziału Mechanicznego dnia 1 października w godzinach od 8.00 do 20.00 ogłoszone zostają godziny dziekańskie.

             W związku z godzinami dziekańskim w dniu 1 października oraz dniem rektorskim 2 października 2020 r. nauczyciele akademiccy są proszeni o wykorzystanie tego czasu na pobranie list studentów z systemu EHMS oraz przygotowanie zespołów studenckich w aplikacji Teams.

 

                                          Dr inż. Tomasz Jachowicz

Prodziekan ds. studenckich

                                                                                                                                                      Wydziału Mechanicznego