29 września 2020

GODZINY DZIEKAŃKIE

Decyzją prodziekana ds. studenckich Wydziału Mechanicznego dnia 1 października w godzinach od 8.00 do 20.00 ogłoszone zostają godziny dziekańskie.

Nie dotyczy zajęć realizowanych na Wydziale Zarządzania.

                                                                                                                       

                                                                                                                                   Dr inż. Tomasz Jachowicz

                                                                                                                                   Prodziekan ds. studenckich                                                                                                                                                      Wydziału Mechanicznego