11 marca 2020

Odwołanie zajęć

Ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną odwołuje się zajęcia dydaktyczne na Wydziale Mechanicznym od dnia 11 marca 2020 r. od godziny 12.00 do dnia 13 marca 2020 r. Odnośnie dalszych działań proszę śledzić informacje na stronie internetowej.