3 marca 2020

Godziny dziekańskie - 5.III, godz.10-15

W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów przedstawicieli pracowników do Kolegium Elektorów Uczelni dziekan  zarządza godziny dziekańskie na Wydziale Mechanicznym dnia 5.III, w godzinach10-15