29 stycznia 2020

Prof. A. Świć i Dr hab. A. Gola członkami KIP PAN

W dniach 16-20 grudnia 2020 roku odbyły się wybory członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk. Do Komitetu Inżynierii Produkcji na kadencję 2020-2023 z Katedry Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji wybrani zostali:

  • Prof. dr hab. inż. Antoni Świć
  • Dr hab. inż. Arkadiusz Gola

 

Komitet Inżynierii Produkcji (http://kip.pan.pl) działa przy Wydziale Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk i realizuje badania i studia w zakresie modelowania i symulacji komputerowej procesów produkcyjnych oraz organizacji i zarządzania produkcją i przedsiębiorstwem, opracowywanie standardów i opiniowanie programów nauczania, opracowywanie ekspertyz i opinii naukowych oraz doradztwo w zakresie jakości, bezpieczeństwa pracy, logistyki, innowacyjności, produktywności, a także prowadzenie działalności upowszechniającej wiedzę o szeroko rozumianej problematyce współczesnej inżynierii produkcji. W skład Komitetu wchodzi 30 osób wybieranych przez samodzielnych pracowników nauki z całego kraju.