6 września 2019

XVI Lubelski Festiwal Nauki na WM

W dniach 14-20 września 2019 r. odbędzie się XVI edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki pod hasłem: „Nauka – Technika – Innowacje”.

Funkcję głównego organizatora i koordynatora prac związanych z przygotowaniem i realizacją Festiwalu pełni Politechnika Lubelska. W gronie współorganizatorów są wszystkie pozostałe lubelskie uczelnie.

Głównym celem Festiwalu jest promowanie i upowszechnianie nauki poprzez zaprezentowanie problematyki badań prowadzonych m.in. przez pracowników lubelskich uczelni, a także zachęcanie dzieci i młodzieży do zgłębiania i poszerzania wiedzy w zakresie zagadnień naukowych. Szczegółowe informacje o programie i organizacji Festiwalu podane są na stronie internetowej: festiwal.lublin.pl

Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej włączył się w organizację tego wydarzenia poprzez przygotowanie oferty projektów w formie wykładów, warsztatów i pokazów. Projekty adresowane są szczególnie do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mogą w nich uczestniczyć również inni zainteresowani.

Rejestracja na udział w projektach festiwalowych odbywa się za pośrednictwem strony Festiwalu: festiwal.lublin.pl

Zapraszamy!

Program prezentacji festiwalowych zgłoszonych przez Pracowników Wydziału Mechanicznego PL

Strona główna XVI Lubelskiego Festiwalu Nauki

Program ramowy XVI Lubelskiego Festiwalu Nauki