14 sierpnia 2019

Wspomnienie o Franciszku Kudelskim

Z żalem informujemy, że 11 sierpnia 2019 r. w wieku 84 lat zmarł Mgr Franciszek Kudelski, matematyk, nauczyciel akademicki, długoletni pracownik Politechniki Lubelskiej.

 

Studia matematyczne ukończył na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 1958 r. i w tym samym roku rozpoczął pracę w Zespołowej Katedrze Matematyki UMCS. Od roku 1965 związał się Wyższą Szkołą Inżynierską w Lublinie, obecnie Politechniką Lubelską, w której pracował do przejścia na emeryturę 1 stycznia 2002 roku.

W Wyższej Szkole Inżynierskiej rozpoczął pracę jako starszy asystent w Zakładzie Matematyki , a zakończył ją jako starszy wykładowca w Katedrze Zastosowań Matematyki Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Prowadził zajęcia dydaktyczne z matematyki na wszystkich wydziałach Uczelni i we wszystkich formach kształcenia. Śp. Franciszek Kudelski był nauczycielem akademickim cenionym zarówno przez przełożonych, jak i przez studentów. Było to konsekwencją Jego profesjonalizmu matematycznego, jak również troski o rozwój intelektualny młodego pokolenia.

Mgr Franciszek Kudelski był człowiekiem szerokich horyzontów i rozległej kultury ogólnej. Potrafił wiązać rozważania matematyczne z elementami sztuk plastycznych i muzyki poważnej, podkreślając wspólny, abstrakcyjny pierwiastek tych dyscyplin. Wynikało to z Jego licznych pasji, do których należała między innymi muzyka klasyczna. Bacznie śledził konkursy pianistyczne im. Fryderyka Chopina, potrafił subtelnie oceniać warsztat wykonawców, a Jego opinie okazywały się niezwykle trafne. Interesował się również historią sztuki i malarstwem, którego był znawcą i zapalonym kolekcjonerem. Swoimi pasjami chętnie dzielił się z innymi, także ze studentami, wzbudzając w nich zainteresowanie sztuką i kulturą muzyczną. Obok sztuk artystycznych interesowała Go sztuka kulinarna, której był koneserem i pasjonatem.

Za działalność zawodową został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, był także wielokrotnie honorowany nagrodami Rektora Politechniki Lubelskiej.

W Zmarłym żegnamy oddanego pracownika, gorliwego nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń studentów, osobę o szerokich horyzontach intelektualnych, człowieka wielkiej kultury, naszego niezapomnianego Kolegę.

                                                                                               Matematycy Politechniki Lubelskiej

 

Pogrzeb Śp. Franciszka Kudelskiego odbędzie się dnia 16 VIII br o godz. 11.00 na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.