11 lipca 2019

Porozumienie o współpracy z ERKADO

W dniu 21.06.2019 roku dziekan Wydziału Mechanicznego prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater podpisał porozumienie o współpracy z firmą EKRADO. Współpraca będzie się odbywała w zakresie kształcenia i pozyskiwania dla gospodarki wykwalifikowanych kadr poprzez organizację praktyk studenckich, uczestnictwo w targach pracy organizowanych przez Politechnikę Lubelską, wspólne oktreślenie tematyki prac dyplomowych i doktorskich, a także w zakresie nauki poprzez wspólne prowadzenie badań naukowych i wspólne przystępowanie do realizacji prac rozwojowych i innych związanych z nauką.