Obrona pracy doktorskiej z wyróżnieniem

W dniu 12 czerwca odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Pana Łukasza Sobaszka pt. „Metoda projektowania harmonogramów odpornych z wykorzystaniem narzędzi predykcji”. 

Promotorem niniejszej pracy był prof. dr hab. inż. Antoni Świć a funkcję promotora pomocniczego pełnił dr inż. Arkadiusz Gola.