10 czerwca 2019

Konkurs o nagrodę Prezesa SIMP za najlepszą pracę dyplomową

Ogloszenie

Formularz zgloszenia

Regulamin nagrody PTBNiDT praca dyplomowa