Kolejny Doktor w Instytucie

W dniu 24 maja 2019 r. dyplom nadania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn odebrała Pani dr inż. Katarzyna Piotrowska.

 

Publiczna obrona pracy doktorskiej pt. „Identyfikacja oddziaływań środowiskowych opon samochodowych w cyklu życia” odbyła się w dniu 19 marca 2019 r. na Wydziale Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej.