18 grudnia 2018

Piątek 21.12.2018 - godziny dziekańskie od g.8.00

Decyzją dziekana w piątek 21.12.2018 obowiązują godziny dziekańskie od g.8.00