KONKURS na najlepszą pracę dyplomową

POLSKIE TOWARZYSTWO ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ ogłasza KONKURS na najlepszą pracę dyplomową obronioną w roku akademickim (2017/2018) na kierunkach: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Zarządzanie. Nagroda główna: 500,00 zł

 

Wzorem lat ubiegłych Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją ogłosiło konkurs na najlepszą pracę dyplomową obronioną na kierunkach Zarządzanie oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w roku akademickim 2017/2018.

Aby przystąpić do konkursu należy złożyć:

  • Pracę dyplomową w wersji papierowej i elektronicznej (praca jest zwracana po zakończeniu procedury konkursowej),
  • Syntetyczne dane o autorze (na druku, który przesyłam w załączniku),
  • Zaświadczenie z uczelni o obronieniu pracy w danym roku akademickim,
  • Pismo promotora rekomendujące daną pracę dyplomową na konkurs.

 Główna nagroda w konkursie wynosi 500,00 zł. Komisja konkursowa ma również możliwość przyznania trzech wyróżnień.

 Prace na konkurs należy składać do dnia 09 listopada 2018 w Sekretariacie Instytutu Technologicznych Systemów Informacyjnych Politechniki Lubelskiej (Budynek Wydziału Mechanicznego, VII piętro, pokój 713).

Regulamin konkursu możecie Państwo znaleźć na stronie Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją: http://www.ptzp.org.pl