10 października 2018

Spotkanie prodziekana ze studentami I roku st. niestac. I i II

UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I I II STOPNIA

W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA O GODZ. 15.00 W SALI  A II NA WYDZIALE MECHANICZNYM ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE STUDENTÓW I ROKU  Z PRODZIEKANEM DS. STUDENCKICH