10 października 2018

Godziny dziekańskie na WM

W dniu 11 października (czwartek) 2018 r. - od g. 8.00 do godz. 10.00. obowiązują godziny dziekańskie.