4 października 2018

Zajęcia z profesorami wizytującymi dla studentów z Ukrainy

 

Studenci z Ukrainy (I r. wszystkie kierunki)

Obowiązkowe zajęcia z prof. wizytującymi

 

 1. PAŹDZIERNIK:
 1. 12.X.2018 - g.16.15-20.00     Wprowadzenie do matematyki (dr Y. Tadeyev) M420
 2. 13.X.2018 - g.8.15-15.45       Wprowadzenie do matematyki (dr Y. Tadeyev) M420
 3. 19.X.2018 - g.16.15-20.00     Wprowadzenie do mechaniki (prof. T. Vitenko) M420
 4. 20.X.2018 - g.8.15-12.00       Wprowadzenie do mechaniki (prof. T. Vitenko) M420

 

 1. LISTOPAD:
  1. 16.XI.2018  - g.16.15-20.00   Wprowadzenie do mechaniki (prof. T. Vitenko) M420
  2. 17.XI.2018 - g.8.15-12.00      Wprowadzenie do mechaniki (prof. T. Vitenko) M420

 

 1. GRUDZIEŃ:
  1. 07.XII.2018 - g.16.15-20.00   Wprowadzenie do matematyki (dr Y. Tadeyev) M420
  2. 08.XII.2018 -  g.8.15-15.45    Wprowadzenie do matematyki (dr Y. Tadeyev) M420

 

 1. STYCZEŃ:
  1. 18.I.2019 - g.16.15 - 20.00    Wprowadzenie do mechaniki (prof. T. Vitenko) M420
  2. 19.I.2019 - g.8.15 -12.00        Wprowadzenie do mechaniki (prof. T. Vitenko) M420

 

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach.