27 września 2018

Informacja dla studentów I roku

Dzień 1 października 2018 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

Godz. 10.00 - Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 z udziałem Władz Uczelni - Aula I im. Rektora Stanisława Podkowy Wydział Mechaniczny (parter)

 

Studenci wytypowani do uroczystej immatrykulacji (którzy otrzymali informację z dziekanatu) proszeni są o wcześniejsze przybycie (godz.9.40)
i zajęcie  wyznaczonych miejsc.

 

Po uroczystej inauguracji wszyscy studenci I roku otrzymają listy immatrykulacyjne oraz legitymacje studenckie według poniższego harmonogramu:

 

Godz. 12.30  - w sali A II (I piętro) kierunki:

                                                                       Mechanika i budowa maszyn,                                                                                    Robotyzacja procesów wytwórczych                                                                                   Zarządzanie i inżynieria produkcji

Godz. 12.30 – w sali A III (I piętro) kierunki:

                                                                       Inżynieria biomedyczna

                                                                       Mechatronika

                                                                       Transport

 

Obecność studentów I roku o godz. 12.30 obowiązkowa.