10 września 2018

Lubelski Festiwal Nauki

W dniach 15-21 września 2018 r. odbędzie się XV edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki pod hasłem: „Człowiek inspiracją nauki”.

Funkcję głównego organizatora i koordynatora prac związanych z przygotowaniem i realizacją Festiwalu pełni Uniwersytet Medyczny w Lublinie, a w gronie współorganizatorów jest Politechnika Lubelska.

Głównym celem Festiwalu jest promowanie i upowszechnianie nauki poprzez zaprezentowanie wyników badań naukowych m.in. pracowników lubelskich uczelni. Szczegółowe informacje o programie i organizacji Festiwalu podane są na stronie internetowej:

www.festiwal.lublin.pl

Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej włączył się w organizację tego wydarzenia poprzez przygotowanie oferty projektów w formie wykładów, warsztatów i pokazów. Projekty adresowane są zarówno do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, jak i do innych zainteresowanych Festiwalem mieszkańców Lublina i okolic.

Zapraszamy!

Harmonogram prezentacji projektów zgłoszonych przez Pracowników i Doktorantów Wydziału Mechanicznego na XV Lubelski Festiwal Nauki.