8 maja 2018

Informacja dla studentów z Ukrainy

Informacja dla studentów z Ukrainy

Wszystkie kierunki I st. I r II sem. – obowiązkowe zajęcia

z prof. wizytującym

Wykładowca: prof. Yuriy Tadeyev

Prowadzący

Grupa

Nazwa zajęć

Data

Godzina

Sala

Dr Tadeyev Yuriy

Wszystkie kierunki I st. I r. II sem.
(studenci z Ukrainy)

Matematyka II

17.05.2018 (czwartek)

14:20-20:00

M505

18.05.2018 (piątek)

8:20-14:00

M505

 

Nieobecność na zajęciach planowych w godzinach zajęć z prof. wizytującym jest usprawiedliwiona przez dziekana wydziału.

 

 

 

Informacja dla studentów z Ukrainy

Wszystkie kierunki II st. wszystkie sem. – obowiązkowe zajęcia

z prof. wizytującym

Wykładowca: prof. Tetiana Vitenko

Prowadzący

Grupa

Nazwa zajęć

Data

Godzina

Sala

prof Vitenko Tetiana

Wszystkie kierunki II st. wszystkie sem.
(studenci z Ukrainy)

Mechanika analityczna

19.05.2018 (sobota)

8.15-12.00

M420

 

Nieobecność na zajęciach planowych w godzinach zajęć z prof. wizytującym jest usprawiedliwiona przez dziekana wydziału.