27 kwietnia 2018

Oferta dydaktyczna do wyboru profilu i specjalności

UWAGA STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

W roku akad. 2017/2018 wybór profilu i specjalności odbywa się elektronicznie poprzez zalogowanie się do eHMS.

Po zapoznaniu się z ofertą, proszę wybrać właściwy profil, kierunek dyplomowania lub specjalność. Wybór dotyczy studentów:

MiBM    - II rok studia stacjonarne i niestacjonarne  I stopień  - wybór profilu

Inżynieria produkcji -  II rok studia stacjonarne I stopień – wybór kierunku dyplomowania

MiBM - I sem studia stacjonarne II stopnia - specjalność

Transport - I sem. studia stacjonarne II stopnia - specjalność

Inżynieria materiałowa - I sem. II stopień studia stacjonarne

Inżynieria produkcji - I sem. II stopień studia stacjonarne

 

Mechanika i budowa maszyn

Studia stacjonarne I stopnia

profile:

1. Profil  technologiczny KPIP   KKMiTOP

2. Profil samochodowo – lotniczy  ITSSiE   KMS   KPS

3. Profil konstrukcyjny ITSSiE   KPKMiM

4. Profil informatyczno – metrologiczny ITSI   KPIP

5. Profil napędów lotniczych i przetwórstwa KTMPiNL   KTiPTP

Studia niestacjonarne I stopnia:

profile:

1. Profil technologiczny KPIP   KKMiTOP

2. Profil samochodowo – lotniczy ITSSiE   KMS   KPS

Studia stacjonarne drugiego stopnia

specjalności:

1. Budowa i eksploatacja napędów Lotniczych KTMPiNL   

2. Budowa śmigłowców KTMPiNL

3. Przetwórstwo tworzyw polimerowych KTiPTP

4. Samochody i ciągniki ITSSiE

5. Technologie Informacyjne i pomiarowe ITSI   KPIP

6. Technologia maszyn KPIP   KKMiTOP

7. Urządzenia inżynierii procesowej, spożywczej i ekotechniki ITSSiE

8. Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn KPKMiM

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

specjalności:

1. Budowa i eksploatacja napędów lotniczych KTMPiNL    

2. Przetwórstwo tworzyw polimerowych KTiPTP     

3. Samochody i ciągniki ITSSiE

4. Technologia maszyn KPIP   KKMiOP

5. Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn KPKMiM

 

Inżynieria materiałowa

Studia stacjonarne drugiego stopnia

specjalności:

1. Inżynieria kompozytów KIM

2. Technologie materiałowe KIM

 

Transport

Studia stacjonarne drugiego stopnia:

specjalności:

1. Logistyka w transporcie ITSSiE   KPS

2. Transport samochodowy ITSSiE   KPS

 

Inżynieria produkcji

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

blok dyplomujący:

1. Obróbka ubytkowa KPIP

2. Obróbka plastyczna KKMiTOP

Studia stacjonarne drugiego stopnia

specjalności:

1. Komputerowo wspomagane projektowanie technik wytwarzania KKMiTOP

2. Projektowanie procesów technologicznych na obrabiarki sterowane numerycznie KPIP