25 kwietnia 2018

I Interdyscyplinarne Forum Kół Naukowych PL

W dniu 13 kwietnia 2018 r. odbyło się I Interdyscyplinarne Forum Kół Naukowych Politechniki Lubelskiej. Wydarzenie miało miejsce w auli im. Rektora Stanisława Podkowy Wydziału Mechanicznego i uczestniczyli w nim opiekunowie oraz przedstawiciele studenckich kół naukowych działających w ramach wydziałów naszej uczelni. Również i członkowie SKN "Informatyk" wzięli udział w tym spotkaniu.

 

Forum Kół Naukowych rozpoczął prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko, Rektor PL, po czym prof. dr hab. Ewa Bojar wygłosiła referat dotyczący roli, miejsca oraz znaczenia kół naukowych w uczelni. Następnie przedstawione zostały informacje o stanie kół oraz prezentacje wybranych kół naukowych. Spotkanie podsumował prof. PL dr hab. inż. Paweł Droździel, Prorektor ds. studenckich PL, który zachęcił wszystkich młodych naukowców do dalszej pracy oraz pozyskiwania środków na rozwój pomysłów i działań realizowanych w ramach działalności studenckich kół naukowych.