2 marca 2018

Wizyta naszych studentów w firmie Pilkington

Wizyta studentów WM w Pilkington Automotive Poland

 W dniu 19 lutego 2018 r. grupa studentów z Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej uczestniczyła w wyciecze edukacyjnej do siedziby firmy Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. – NSG Group znajdujące się w Sandomierzu. Firma Pilkington zajmuje się szeroko rozumianą produkcją szkła – dla przemysłu budowlanego, a przede wszystkim motoryzacyjnego (na rynku części oryginalnych oraz zmiennych).

Wizyta w Pilkington Automotive była doskonałą formą kontaktu z przemysłem – studenci mieli możliwość zapoznania się z procesami wytwórczymi, wykorzystywanymi urządzeniami oraz technologiami produkcyjnymi, a także praktycznym podejściem do organizacji produkcji.

Podczas spotkania w siedzibie firmy studenci zostali zapoznani także z wymaganiami stawianymi kandydatom do pracy w Pilkington Automotive Poland oraz możliwościami przyszłego zatrudnienia.