29 listopada 2017

Szkolenie -"Prawa autorskie na uczelni"

„Prawa autorskie na uczelni" to szkolenie, dzięki któremu uczestnicy dowiedzą się między innymi czym jest prawo autorskie oraz w jakim zakresie pracownicy naukowi, dydaktyczni czy administracyjni podlegają ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
W trakcie szkolenia uczestnikom zostaną przekazane aktualne informacje, między innymi:
- nowe zasady, w tym istotne zmiany w rozliczaniu pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym możliwość stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w przypadku rozliczania dzieł autorskich, np. wykładów) - interpretacje organów podatkowych, Sądu Najwyższego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- możliwości i zasady korzystania z treści studenckich prac dyplomowych w innych utworach,
- metodyka i metodologia w świetle prawa autorskiego,
- Jednolity System Antyplagiatowy - podstawa prawna, interesariusze, zasady działania,
- wymogi Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zakresie procedur antyplagiatowych (np. raporty z przekroczonymi współczynnikami podobieństwa).
 
Ponadto w trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają praktyczne informacje dotyczące:
- zasad interpretacji raportów podobieństwa będących wynikiem analizy systemu antyplagiatowego, 
- sposobów odróżniania i wykrywania plagiatów jawnych i ukrytych, 
- sposobu postępowania w momencie wykrycia naruszenia praw autorskich.
 
Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności:
- pracowników naukowo-dydaktycznych, promotorów prac dyplomowych, 
- przedstawicieli władz rektorskich i dziekańskich, 
- członków uczelnianych komisji dyscyplinarnych, 
- pracowników działów jakości kształcenia, wydawnictw i bibliotek uczelnianych, 
- pracowników administracyjnych realizujących zadania związane z obsługą systemu antyplagiatowego.
 
Oczywiście zachęcamy także wszystkie inne osoby zainteresowane prezentowaną tematyką. Szczegółowe informacje oraz program szkolenia przesyłam w załączniku.
 
Najbliższe edycje szkolenia odbędą się według poniższego harmonogramu:
11 grudnia - Białystok (godz. 9:30 - 13:30, ul. Lipowa 6),
12 grudnia - Kraków (godz. 10:15 - 14:15, ul. Św. Filipa 23),
13 grudnia - Lublin (godz. 11:15 - 15:15, ul. Związkowa 26),
14 grudnia - Warszawa (godz. 10:00 - 14:00, ul. Nowogrodzka 48/8).
 
Mam nadzieję, że zaproponowana przez nas tematyka spotka się z Państwa zainteresowaniem. W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa bardzo proszę o wypełnienie formularza, który przesyłam w załączeniu i odesłanie jego skanu drogą mailową. 
 
Koszt udziału w szkoleniu (495 zł/545 zł - szczegóły w załączonym formularzu zgłoszeniowym) obejmuje zestaw materiałów szkoleniowych, przerwę kawową, a także imienny certyfikat ukończenia szkolenia. W przypadku finansowania udziału w szkoleniu ze środków publicznych istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT (w takim przypadku do formularza zgłoszeniowego prosimy dołączyć oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych - wzór w załączniku). Przy zgłoszeniu dwóch uczestników oferujemy 10% rabatu.
 
Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego w siedzibie Państwa Uczelni w dogodnym dla Państwa terminie. Więcej informacji, a także propozycje innych tematów szkoleń można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.efpe.org.pl
 

Oferta szkolenia Prawa autorskie na uczelni

Formularz zgloszeniowy