XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna w Kazimierzu Dolnym

W dniach 20-22 września 2017 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologiczne Systemy Informacyjne w Inżynierii Produkcji”, której organizatorem był Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych.

 

Celem Konferencji była prezentacja wyników nowych badań i wymiana doświadczeń ośrodków krajowych i zagranicznych w zakresie: projektowanie i automatyzacja procesów produkcji, technologiczne systemy informacyjne w procesach produkcyjnych, projektowanie systemów wytwórczych, projektowanie i zastosowanie robotów, nowoczesne materiały i techniki wytwarzania w inżynierii produkcji.

Konferencja stanowiła forum wymiany doświadczeń pracowników nauki z Polski oraz z zagranicy. Umożliwiła także zdefiniowanie ważnych problemów badawczych i nakreślenie sposobów ich rozwiązania. Obok znanych autorytetów naukowych obecnych było również wielu młodych pracowników nauki, którzy w trakcie prezentacji swoich prac uzyskali wiele cennych wskazówek i podpowiedzi w zakresie rozwiązywanych problemów. Powinno to zaowocować lepszą jakością przygotowywanych przez nich prac habilitacyjnych i doktorskich oraz innych opracowań naukowych, w tym o znaczeniu utylitarnym.

Zagadnienia prezentowane na Konferencji dotyczyły ważnych obszarów gospodarki narodowej, a niektóre z przedkładanych rozwiązań mogą znaleźć zastosowanie w przedsiębiorstwach. 

Galeria zdjęć