31 maja 2017

17–19 maja 2017 r. – XIV Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki

W dniach 17–19 maja 2017 r. roku w Mielnie miała miejsce kolejna Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Wzorem lat ubiegłych reprezentanci SKN „Informatyk” wzięli udział w tym wyjątkowym spotkaniu poświęconym teoretycznym i praktycznym aspektom zastosowań informatyki i elektroniki, które było miejscem wymiany doświadczeń autorów z różnych ośrodków naukowych w Polsce.

 

Przedstawiciele Politechniki Lubelskiej należący do Studenckiego Koła Naukowego „Informatyk” wygłosili następujące referaty:

– studentka Anna Czarnecka – referat pt. „ALGORYTM WYZNACZANIA TRAJEKTORII EFEKTORA ROBOTA PRZEMYSŁOWEGO NA PODSTAWIE GRAFICZNYCH OBRAZÓW 2D”,
– student Grzegorz Zadora – referat pt. „WYKORZYSTANIE SKANERÓW 3D W PROCESIE PROJEKTOWANIA ZROBOTYZOWANYCH STANOWISK WYTWÓRCZYCH”.
Opiekę nad studentami sprawowali: prof. dr hab. inż. Antoni Świć, dr inż. Arkadiusz Gola oraz mgr inż. Łukasz Sobaszek.