4 października 2017

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/18 w Politechnice Lubelskiej

W dniu dzisiejszym Rektor prof. Piotr Kacejko uroczyście ogłosił początek  jubileuszowego, 65. roku akademickiego w Politechnice Lubelskiej.

W ramach inauguracji uczelnianej nagrodzono naszych wydziałowych pracowników, studentów i absolwentów.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczona została: dr hab. inż. Anna RUDAWSKA, prof. PL

Za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, Medalem złotym za długoletnią służbę została odznaczona Pani Elżbieta KREKORA.

Medalem 700-lecia Miasta Lublina odznaczeni zostali: prof. dr hab. inż. Zbigniew PATER, dr hab. inż. Anna RUDAWSKA, prof. PL, prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker.

W uroczystej immatrykulacji studentów kierunki prowadzone na WM reprezentowali: Agata KUROWSKA – inżynieria produkcji, Sebastian KOT – mechatronika, Andrzej WIELBO – mechanika i budowa maszyn, Damian WŁADA – inżynieria biomedyczna, Mateusz ŻUKOWSKI – transport.

Nowo przyjętych na studia doktoranckie reprezentowali: Arkadiusz Gita oraz Robert Karpiński – budowa i eksploatacja maszyn.

Wręczono również STYPENDIA ZA NAJLEPSZE WYNIKI W NAUCE UFUNDOWANYCH PRZEZ Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej. Z naszego wydziału nagrodzono: Magdę DROŹDZIEL – inżynieria materiałowa.

NAJLEPSZYM ABSOLWENTOM WYDZIAŁU WRĘCZONO DYPLOMY: Bartłomiej AMBROŻKIEWICZ – mechatronika, Małgorzata BRZOZOWSKA – inżynieria produkcji, Katarzyna CIEMNY – inżynieria biomedyczna, Arkadiusz GITA – mechanika i budowa  maszyn, Beata GÓRNIAK – transport, Ewelina KOMIERZYŃSKA – inżynieria materiałowa.


G R A T U L U J E M Y ! ! !