27 czerwca 2017

XIV Lubelski Festiwal Nauki

XIV LUBELSKI FESTIWAL NAUKI

 

 

W dniach 24-30 września 2017 r. odbędzie się XIV edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki pod hasłem: „Nauka – między tradycją a współczesnością”.

Funkcję głównego organizatora i koordynatora prac związanych z przygotowaniem i realizacją Festiwalu pełni Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, a w gronie współorganizatorów jest Politechnika Lubelska.

Głównym celem Festiwalu jest promowanie i upowszechnianie nauki poprzez zaprezentowanie wyników badań naukowych m.in. pracowników lubelskich uczelni. Szczegółowe informacje o programie i organizacji Festiwalu podane są na stronie internetowej: festiwal.lublin.pl

 

Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej włączył się w organizację tego wydarzenia poprzez przygotowanie oferty projektów w formie wykładów, warsztatów i pokazów. Projekty adresowane są przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także do innych zainteresowanych mieszkańców Lublina i okolic.

Zapraszamy!

Harmonogram prezentacji zgłoszonych przez pracowników i doktorantów Wydziału Mechanicznego