23 czerwca 2017

Stypendium dla najlepszego studenta III roku

Uwaga studenci III roku studiów stacjonarnych

Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej ufundowało jednorazowe stypendium dla najlepszego studenta III roku.

Studenci, którzy mają wysokie średnie (powyżej 4,50) 
i zaliczą semestr szósty w sesji letniej proszeni są o składanie uzupełnionych indeksów do dziekanatu najpóźniej do 4 lipca w celu naliczenia średniej.

Stypendium najlepszemu studentowi zostanie wręczone na inauguracji roku akademickiego 2017/2018.