9 marca 2017

32 Konferencja Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych PUT

32 Konferencja Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych

"Badania naukowe i kształcenie na Wydziałach Mechanicznych w Polsce"

Politechnika Lubelska - Wydział Mechaniczny

Lublin, 20-22.04.2017 r.

PROGRAM

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA /PDF/

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA /DOC/

BANK, NR KONTA BANKOWEGO