Zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami firm

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkania/warsztatach branżowych pracodawców/praktyków ze studentami kierunku Transport/Inżynieria Produkcji, które odbędzie się w Aulach AII (IP) i AIII (TR) Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej w dniu 28 czerwiec 2016 r. 

 

 

 

 

Zaproszenie goście:

Panel Transport:

 • URSUS BUS S.A. – Dariusz Kasperek
 • POCZTA POLSKA – Dorota Cytawa
 • MPK LUBLIN – Tomasz Fulara
 • CMB JACKÓW – Marcin Sajkiewicz
 • KONGSBERG Automotive –  Krzysztof Chmielewski
 • PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY POLAND SP. ZO.O. – Marta Mazurek-Meksuła
 • LWDO Lift Service S.A – Kamil Szydło

 

Panel Inżynierii Produkcji

 • WIKPOL – Zbigniew Kominek
 • WARBO – Jacek Makowski
 • NABOR – Stanisław Bielak
 • SIGMA SA – Tomasz Fic, Justyna Szabat
 • VERANO KONWEKTOR – Paweł Lonkwic
 • FARMOCHEM – Irena Rojek
 • SIPMA – Marek Dziurka

Harmonogram spotkania:

 

Godz. 9.00

Przywitanie zaproszonych gości przez organizatorów, przedstawicieli władz Wydziału Mechanicznego i Politechniki Lubelskiej (AII).

Godz. 9.30

Obrady w dwóch panelach dyskusyjnych, dotyczących kierunków:

 • Transport (AII)
 • Inżynieria Produkcji (AIII)

Przedstawianie firm – charakterystyka działalności (prezentacja 10 minutowa)

Dyskusja panelowa o tematyce:

 • Oczekiwania w stosunku do absolwenta kierunku Transport oraz Inżynieria Produkcji, jako potencjalnego pracownika (wiedza/umiejętności/kompetencje społeczne),
 • Inne, pozauczelniane metody rozwoju zawodowego absolwenta, w tym propozycje wychodzące od strony pracodawców,
 • Jakie kompetencje uzyskane w trakcie kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej są najistotniejsze z punktu widzenia pracodawcy.

Godz. 11.30

Przerwa

Godz. 12.00

Spotkania indywidualne z przedsiębiorstwami (AII, AIII)

Godz. 13.00

Zakończenie spotkania (AII)