Lista zakwalifikowanych - Wizyty studyjne krajowe

Wg. kryterium średniej ocen po 5 sem. sporządzono poniższe listy:

 

IP
==
Zakwalifikowani:
-----------------------
1. Dominik Puniewski 
2. Mateusz Zakościelny 
3. Monika Adamek
4. Magdalena Michalak 
5. Łukasz Garbacz (równe średnie ocen)
5. Paweł Kurowski  (równe średnie ocen)
 
Rezerwowi:
----------------
R1. Belcarz Arkadiusz Przemysław
R2. Szostak Mateusz
 
 
TR
==
Zakwalifikowani:
-----------------------
1. Anna Kłos (rezygnacja)
2. Aleksandra Czuryło
3. Justyna Puźniak
4. Rafał Hałasa
5. Kamil Siegieda
R1. Artur Skrabucha (rezygnacja)
R2. Zadora Grzegorz Adam (rezygnacja)
R3. Tymiński Grzegorz Wojciech
 
Rezerwowi:
----------------
R4. Rozmus Emil Jacek
 
Wskutek rezygnacji pani Anny Kłos, w jej miejsce wchodzą osoby z listy rezerwowej. Panowie Artur Skrabucha i Grzegorz Zadora również zrezygnowali, p. Grzegorz Tymiński potwierdził chęć udziału.