20–21 kwietnia 2016 r. – udział członków Koła Naukowego w XIII Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki

W dniach 20–21 kwietnia 2016 roku miała miejsce XIII Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki organizowana przez Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczny w Szczecinie, który również był miejscem konferencji.

 

Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki jest cykliczną konferencją poświęconą teoretycznym i praktycznym aspektom zastosowań informatyki i elektroniki. Konferencja jest miejscem wymiany doświadczeń autorów z różnych ośrodków naukowych w Polsce. Tegoroczna konferencja KKS odbywa się w ramach wydarzenia r@bbIT – wydarzenia mającego inspirować do podejmowania wspólnych działań pomiędzy biznesem i uczelnią w zakresie IT, a także wskazywać młodym ludziom kierunki rozwoju. 

Wśród uczestników tegorocznej konferencji znaleźli się również przedstawiciele Politechniki Lubelskiej. Byli to członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Informatyk” przy Instytucie Technologicznych Systemów Informacyjnych:

– Daniel Pieniak, który wygłosił referat pt. „Zastosowanie technologii Rapid Prototyping do projektowania elementów maszyn”,

– Marek Grobelny, który wygłosił referat pt. „Projekt aplikacji komputerowej umożliwiającej sterowanie robotem przemysłowym Kawasaki RS003N”,

– Sebastian Jarosiński, który wygłosił referat pt. „Ocena wybranych technik TCT w odwzorowywaniu rzeczywistych obiektów”,

– Marcin Piłat, który wygłosił referat pt. „Porównanie rezultatów tworzenia modeli cyfrowych za pomocą skanerów 3D”.

Referaty uczestników konferencji były podstawą do merytorycznej dyskusji. Prezentacje przedstawione przez studentów należących do koła naukowego „Informatyk” cieszyły się szczególnym zainteresowaniem osób uczestniczących w sesji. Słuchacze zadawali wiele interesujących pytań co wskazywało na ich zaciekawienie przedstawionymi zagadnieniami. Konferencja była niezwykłą okazją do poszerzenia wiedzy, ale także poznania ciekawych ludzi i miejsc.

Opiekę nad naszymi studentami sprawowali dr inż. Arkadiusz Gola, mgr inż. Łukasz Sobaszek oraz mgr inż. Łukasz Wojciechowski.

Zapraszamy do galerii zdjęć

inż. Marcin Piłat